[Ipbes-stakeholder] IPBES: Mini-symposium "Beleid voor biodiversiteit: bedreigingen worden kansen"

Belgian IPBES Stakeholder Group registration ipbes-stakeholder at bebif.be
Wed Nov 28 18:31:39 CET 2018


Dear Colleagues,

I'd like to highlight the below opportunity: IPBES mini-symposium at INBO,
Flanders, *8 January 2019* (mainly in dutch). See flyer attached. Please
spread the word!

best wishes,
Hilde E.
www.biodiversity.be/ipbes

----
*(english)*
*Mini-symposium "Policy for biodiversity and ecosystem services: threats
become opportunities"*

We all know the story: nature is not doing well. Biodiversity that forms
the basis of our economy, our well-being and our survival is deteriorating
at high speed worldwide. Scientists are sounding the alarm. The effects of
this crisis can be clearly demonstrated, felt and measured today, but are
they also manageable?

During this symposium we want to focus on the opportunities that the
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES <http://www.ipbes.net>) offers us to restore nature. IPBES
gathers the latest scientific knowledge on biodiversity to inform policy
makers. The overall goal is thus comparable to what the much better known
IPCC is doing forclimate change.

In its reports, IPBES not only points to the (often negative) trends and
causes, but also to possible scenarios and pathways for a more sustainable
society. These translate into clear opportunities for policy, and that is
what this mini-symposium is about: *what can we do in concrete terms as
policy maker, administration, stakeholder, umbrella organisation, company,
citizen*?

That's why we are inviting you to brainstorm on concrete economic and
policy solutions with which we can help turning the tide and avoid negative
ecological, economic and social effects for Flanders.

When? Tuesday 8 January 2019 at 1 pm
Where? Auditorium of the Herman Teirlinck building
<https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/herman-teirlinckgebouw>,
Avenue du Port 88 in Brussels

Programme here
<https://www.inbo.be/nl/nieuws/080119-mini-symposium-beleid-voor-biodiversiteit-bedreigingen-worden-kansen>
Register here
<https://www.inbo.be/nl/webform/inschrijvingsformulier-beleid-voor-biodiversiteit-en-ecosysteemdiensten-bedreigingen-worden>
(in Dutch).---
*(nederlands)*
*Mini-symposium "Beleid voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten:
bedreigingen worden kansen"*

Het verhaal is u bekend: het gaat niet goed met de natuur. De
biodiversiteit die de basis vormt van onze economie, ons welzijn en ons
voortbestaan, gaat wereldwijd op verontrustende wijze achteruit. De
wetenschappers trekken aan de alarmbel. De effecten van deze crisis zijn
vandaag duidelijk aantoonbaar, voelbaar en meetbaar, maar zijn ze ook
beheersbaar?

Tijdens dit symposium willen we focussen op de opportuniteiten die het
IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services) ons aanreikt om de natuur te herstellen. IPBES
verzamelt de laatste wetenschappelijke kennis omtrent biodiversiteit om
beleidsmakers te informeren. Het algemene doel is dus vergelijkbaar met wat
het veel bekendere IPCC doet rond klimaatverandering.

In zijn rapporten duidt het IPBES niet alleen op de (vaak negatieve) trends
en oorzaken, maar het wijst ook op mogelijke scenario's en pathways voor
een duurzamere samenleving. Deze vertalen zich in duidelijke kansen voor
het beleid, en dat is waar dit mini-symposium over gaat: *wat kunnen wij
concreet doen als beleidsmaker, administratie, belangengroep,
koepelorganisatie, bedrijf, burger?*

Daarom nodigen wij u graag uit om samen de concrete economische en
beleidsoplossingen te bekijken waarmee we het tij kunnen helpen keren, en
negatieve ecologische, economische en sociale effecten voor Vlaanderen
kunnen vermijden.

Wanneer? Dinsdag 8 januari 2019 om 13u
Waar?  Auditorium van het Herman Teirlinckgebouw
<https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/herman-teirlinckgebouw>,
Havenlaan 88 in Brussel

Programma hier
<https://www.inbo.be/nl/nieuws/080119-mini-symposium-beleid-voor-biodiversiteit-bedreigingen-worden-kansen>
Registreer hier
<https://www.inbo.be/nl/webform/inschrijvingsformulier-beleid-voor-biodiversiteit-en-ecosysteemdiensten-bedreigingen-worden>
(in
Dutch).
-- 
*Hilde Eggermont*, PhD
Coordinator of the Belgian Biodiversity Platform
<http://www.biodiversity.be/>
Vice-Chair of the BiodivERsA ERA-net <http://www.biodiversa.org/>/ IPBES
<http://www.biodiversity.be/ipbes> National Focal Point
Regional Councillor West Europe IUCN <http://www.biodiversity.be/iucn>
Royal Belgian Institute of Natural Sciences (OD Nature
<https://www.naturalsciences.be/nl/science/do/98>)
Mobile: (+32) 473-613675; Skype: hildeeggermont; LinkedIn:
<http://goog_1739658171/>www.linkedin.com/in/hildeeggermont
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.biodiversity.be/pipermail/ipbes-stakeholder/attachments/20181128/73783e7b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2018-11-24_IPBES_A4_FINAL_2.pdf
Type: application/pdf
Size: 122726 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.biodiversity.be/pipermail/ipbes-stakeholder/attachments/20181128/73783e7b/attachment-0001.pdf>


More information about the Ipbes-stakeholder mailing list